Resurse de e-learning pentru desfășurare de activități didactice în regim online disponibile în comunitatea UVT

Pentru platforma de e-learning Moodle, utilizată la toate ciclurile și formele de învățământ din UVT, sunt instalate trei instanțe ale aplicației:

- http://elearning.e-uvt.ro- pentru utilizarea curentă în procesul educativ;
- http://dev.elearning.e-uvt.ro- pentru testare, cercetare și dezvoltare de conținut, de către cadrele didactice;
- https://test.elearning.e-uvt.ro- pentru testare software și dezvoltare de facilități pentru platformă.